Ոլորտներ

Սպառողական
Ներկայիս արագ փոփոխվող ժամանակաշրջանի պատճառով սպառողների պահանջներն ու արժեքները մշտապես փոփոխվում են: GLT – ին ունի բիզնեսի հմտություններ և միջազգային փորձառություն՝ հաճախորդներին ուղղորդելու և նրանց կարիքները բավարարելու համար:

 • Ավտոմոբիլաշինություն
 • Սպառողական ապրանքներ
 • Մանրածախ, մեծածախ վաճառք և դիստրիբյուցիա
 • Փոխադրման, Հյուրանոցային գործունեություն
Էներգիա և ռեսուրսներ
GLT – ին օգնում է էներգիայի, ռեսուրսների և արդյունաբերական ընկերություններին դիմակայել բարդ մարտահրավերներին, կապիտալիզացնել հնարավորությունները և կառուցել ճկուն և կայուն բիզնեսներ արագ զարգացող բիզնես միջավայրում:

 • Արդյունաբերական արտադրանք և շինարարություն
 • Հանքարդյունաբերություն և մետաղներ
 • Էլեկտրաէներգիա և կոմունալ ծառայություններ
Ֆինանսական
GLT – ին օգնում է ֆինանսական հատվածի ընկերություններին ադապտացվել անընդհատ փոփոխվող բիզնես միջավայրին, կառավարել ռիսկերը, օգտագործել տեխնոլոգիան աճի համար և ռազմավարական որոշումներ կայացնել երկարաժամկետ հաջողության հասնելու համար: Մենք ձգտում ենք լինել ռազմավարական գործընկերներ ֆինանսական հաստատությունների համար՝ տրամադրելով փորձաքննություն, որն անհրաժեշտ է բարդությունները կառավարելու և կայուն աճ ապահովելու համար:

 • Բանկային ոլորտ և կապիտալի շուկաներ
 • Ապահովագրություն
 • Ներդրումների կառավարում
 • Անշարժ գույք
Բնագիտություն և առողջապահություն
Մենք օգնում ենք բնագիտական և առողջապահական կազմակերպություններին աշխատել բարդ կանոնակարգերի հետ, ներդնել հիվանդների խնամքի տեխնոլոգիաներ և իրականացնել ռազմավարական նախաձեռնություններ՝ բարելավելու առողջապահական ծառայություններն ու արդյունքները: GLT – ին առաջարկում է արժեքավոր փորձառություն՝ օգնելու այս կազմակերպություններին գերազանց դրսևորվել առողջապահական ոլորտում և հասնել իրենց ցանկալի նպատակներին:
Տեխնոլոգիա, մեդիա և հեռահաղորդակցություն
Մեր մասնագետները կտրամադրեն ծառայությունների փաթեթ՝ օգնելու այս ոլորտների ձեռնարկություններին կողմնորոշվել արագ տեխնոլոգիական փոփոխությունների, բարդ կարգավորումների և դինամիկ շուկայական պայմաններում: Մեր թիմի փորձառությունը ներառում է ռազմավարական պլանավորումից մինչև տեխնոլոգիաների գործնական ներդրում, որոնք ուղղված են նորարարության, արդյունավետության և աճի խթանմանը տեխնոլոգիաների, լրատվամիջոցների և հեռահաղորդակցության ոլորտներում:
Սպառողական
Ներկայիս արագ փոփոխվող ժամանակաշրջանի պատճառով սպառողների պահանջներն ու արժեքները մշտապես փոփոխվում են: GLT – ին ունի բիզնեսի հմտություններ և միջազգային փորձառություն՝ հաճախորդներին ուղղորդելու և նրանց կարիքները բավարարելու համար:

 • Ավտոմոբիլաշինություն
 • Սպառողական ապրանքներ
 • Մանրածախ, մեծածախ վաճառք և դիստրիբյուցիա
 • Փոխադրման, Հյուրանոցային գործունեություն
Էներգիա և ռեսուրսներ
GLT – ին օգնում է էներգիայի, ռեսուրսների և արդյունաբերական ընկերություններին դիմակայել բարդ մարտահրավերներին, կապիտալիզացնել հնարավորությունները և կառուցել ճկուն և կայուն բիզնեսներ արագ զարգացող բիզնես միջավայրում:

 • Արդյունաբերական արտադրանք և շինարարություն
 • Հանքարդյունաբերություն և մետաղներ
 • Էլեկտրաէներգիա և կոմունալ ծառայություններ
Ֆինանսական
GLT – ին օգնում է ֆինանսական հատվածի ընկերություններին ադապտացվել անընդհատ փոփոխվող բիզնես միջավայրին, կառավարել ռիսկերը, օգտագործել տեխնոլոգիան աճի համար և ռազմավարական որոշումներ կայացնել երկարաժամկետ հաջողության հասնելու համար: Մենք ձգտում ենք լինել ռազմավարական գործընկերներ ֆինանսական հաստատությունների համար՝ տրամադրելով փորձաքննություն, որն անհրաժեշտ է բարդությունները կառավարելու և կայուն աճ ապահովելու համար:

 • Բանկային ոլորտ և կապիտալի շուկաներ
 • Ապահովագրություն
 • Ներդրումների կառավարում
 • Անշարժ գույք
Բնագիտություն և առողջապահություն
Մենք օգնում ենք բնագիտական և առողջապահական կազմակերպություններին աշխատել բարդ կանոնակարգերի հետ, ներդնել հիվանդների խնամքի տեխնոլոգիաներ և իրականացնել ռազմավարական նախաձեռնություններ՝ բարելավելու առողջապահական ծառայություններն ու արդյունքները: GLT – ին առաջարկում է արժեքավոր փորձառություն՝ օգնելու այս կազմակերպություններին գերազանց դրսևորվել առողջապահական ոլորտում և հասնել իրենց ցանկալի նպատակներին:
Տեխնոլոգիա, մեդիա և հեռահաղորդակցություն
Մեր մասնագետները կտրամադրեն ծառայությունների փաթեթ՝ օգնելու այս ոլորտների ձեռնարկություններին կողմնորոշվել արագ տեխնոլոգիական փոփոխությունների, բարդ կարգավորումների և դինամիկ շուկայական պայմաններում: Մեր թիմի փորձառությունը ներառում է ռազմավարական պլանավորումից մինչև տեխնոլոգիաների գործնական ներդրում, որոնք ուղղված են նորարարության, արդյունավետության և աճի խթանմանը տեխնոլոգիաների, լրատվամիջոցների և հեռահաղորդակցության ոլորտներում: