Ծառայություններ
Հարկեր
GLT – ն առաջարկում է լուծումներ, որոնք կօգնեն հաջողության հասնել հարկային ոլորտին առնչվող հարցերում: Մեր մոտեցումը կատարելագործվում է մեր մասնագետների կողմից, ովքեր հիմնվում են մի շարք ոլորտների ընկալումների և նորարարությունների վրա, ինչպես նաև բիզնեսի և արտադրական ոլորտի գիտելիքների վրա, որպեսզի օգնեն ձեզ հասնել գերազանցության համաշխարհային մասշտաբով:

 • Կորպորատիվ հարկեր
 • Անուղղակի հարկեր
 • Միջազգային հարկային իրավունք
 • Տրանսֆերային գնագոյացում
 • Հարկային օպտիմալացում և մոդելավորում
 • Հարկային վեճեր
 • Ֆիզիկական անձի ​​հարկում
 • Հարկային հաշվապահություն/աութսորսինգ
 • Հարկային օրենսդրության համապատասխանություն
 • Հարկային ռիսկերի ուսումնասիրություն
 • Մաքսային օրենդրություն
Իրավաբանական
Որակավորված իրավաբանական աջակցությունը ցանկացած բիզնես ձեռնարկության հաջողության կենսական բաղադրիչ է, որը ներառում է տնտեսական գործունեությանը և դրա հաջող իրականացմանն աջակցող ծառայությունների լայն շրջանակ: Հիմնվելով գործնական առաջնորդության և գլոբալ հեռանկարի վրա՝ GLT-ն կազմակերպություններին աջակցում է, որպեսզի վերջիններս արդյունավետ կերպով լուծեն իրավական խնդիրները, կառավարեն ռիսկերը և մշակեն իրավական ռազմավարությունները բիզնեսի հեռանկարներին համապատասխան՝ այսօրվա բարդ իրավական դաշտում հաջողելու համար։

 • Կորպորատիվ իրավունք
 • Առևտրային իրավունք
 • Ռիսկերի ուսումնասիրություն
 • Միաձուլումներ և ձեռքբերումներ (Mergers and acquisitions)
 • Թվային միջավայրում տեղեկատվության իրավական կարգավորումներ
 • Մտավոր սեփականություն
 • Աշխատանքային օրենսդրություն և աշխատակիցների փոխհատուցում
 • Օրենսդրական համապատասխանություն
 • Անշարժ գույք, շինարարություն, ներդրումներ, ենթակառուցվածքներ
 • Վեճերի լուծում
 • Փողերի լվացման դեմ պայքար
Ֆինանսական
GLT - ի ֆինանսական խորհրդատվական ծառայությունները ընդգրկում են առաջարկների համապարփակ փաթեթ, որը հարմարեցված է բիզնեսների բազմատեսակ կարիքների բավարարմանը: Կենտրոնանալով ճշգրտության և ռազմավարական ընկալումների վրա՝ մեր ֆինանսական խորհրդատվական ծառայությունները հնարավորություն են տալիս կազմակերպություններին կայացնել տեղեկացված ֆինանսական որոշումներ, ճիշտ կողմնորոշվել կարգավորող դաշտերում և վստահորեն իրականացնել իրենց կորպորատիվ նպատակները:

 • Կորպորատիվ ֆինանսական խորհրդատվություն
 • Միաձուլումներ և ձեռքբերումներ
 • Բիզնեսի գնահատում
 • Ֆինանսական համապատասխանություն
 • Ֆորենզիկ
 • Ֆինանսական մոդելավորում
 • ՖՀՄՍ խորհրդատվություն
Մասնավոր սեկտոր
Մենք օգնում ենք մասնավոր հաճախորդներին հասցնել իրենց բիզնեսը նոր մակարդակի՝ առաջարկելով հարկային ծառայություններ, ֆինանսական ուղղորդում, հետևելով իրավական պահանջներին և կանոնակարգերին, բացահայտելով, գնահատելով և կառավարելով ռիսկերը և աջակցելով հաճախորդներին արդյունավետ և ռազմավարական կերպով կառավարելու իրենց աշխատուժը: Մեր մասնագետներն ունեն արդյունաբերության և շուկայի վերաբերյալ հարուստ գիտելիքներ, ինչպես նաև համաշխարհային ցանց, որը թույլ է տալիս մեզ լուծել բիզնես մարտահրավերները, որոնք հատուկ են այս ձեռնարկություններին:
Ռիսկերի խորհրդատվություն
GLT – ի ռիսկերի խորհրդատվության ծառայությունները ներառում են լուծումների համապարփակ փաթեթ, որը նախատեսված է կազմակերպություններին օգնելու բացահայտել, գնահատել և կառավարել ռիսկերը: Մեր մասնագետները համագործակցում են հաճախորդների հետ, որպեսզի մշակեն ռիսկերի կառավարման համակարգեր և կիրառեն արդյունավետ ռազմավարություններ՝ երաշխավորելով, որ կազմակերպությունները կկարողանան հաղթահարել մարտահրավերներն ու անորոշությունները, միաժամանակ պաշտպանելով իրենց ֆինանսները և ընդհանուր բիզնես նպատակները:

 • Իրավական ռիսկ
 • Ֆինանսական ռիսկ
 • Գործառնական ռիսկ
 • Կիբեր ռիսկ
Հարկեր
GLT – ն առաջարկում է լուծումներ, որոնք կօգնեն հաջողության հասնել հարկային ոլորտին առնչվող հարցերում: Մեր մոտեցումը կատարելագործվում է մեր մասնագետների կողմից, ովքեր հիմնվում են մի շարք ոլորտների ընկալումների և նորարարությունների վրա, ինչպես նաև բիզնեսի և արտադրական ոլորտի գիտելիքների վրա, որպեսզի օգնեն ձեզ հասնել գերազանցության համաշխարհային մասշտաբով:

 • Կորպորատիվ հարկեր
 • Անուղղակի հարկեր
 • Միջազգային հարկային իրավունք
 • Տրանսֆերային գնագոյացում
 • Հարկային օպտիմալացում և մոդելավորում
 • Հարկային վեճեր
 • Ֆիզիկական անձի ​​հարկում
 • Հարկային հաշվապահություն/աութսորսինգ
 • Հարկային օրենսդրության համապատասխանություն
 • Հարկային ռիսկերի ուսումնասիրություն
 • Մաքսային օրենսդրություն
Իրավաբանական
Որակավորված իրավաբանական աջակցությունը ցանկացած բիզնես ձեռնարկության հաջողության կենսական բաղադրիչ է, որը ներառում է տնտեսական գործունեությանը և դրա հաջող իրականացմանն աջակցող ծառայությունների լայն շրջանակ: Հիմնվելով գործնական առաջնորդության և գլոբալ հեռանկարի վրա՝ GLT-ն կազմակերպություններին աջակցում է, որպեսզի վերջիններս արդյունավետ կերպով լուծեն իրավական խնդիրները, կառավարեն ռիսկերը և մշակեն իրավական ռազմավարությունները բիզնեսի հեռանկարներին համապատասխան՝ այսօրվա բարդ իրավական դաշտում հաջողելու համար։

 • Կորպորատիվ իրավունք
 • Առևտրային իրավունք
 • Ռիսկերի ուսումնասիրություն
 • Միաձուլումներ և ձեռքբերումներ (Mergers and acquisitions)
 • Թվային միջավայրում տեղեկատվության իրավական կարգավորումներ
 • Մտավոր սեփականություն
 • Աշխատանքային օրենսդրություն և աշխատակիցների փոխհատուցում
 • Օրենսդրական համապատասխանություն
 • Անշարժ գույք, շինարարություն, ներդրումներ, ենթակառուցվածքներ
 • Վեճերի լուծում
 • Փողերի լվացման դեմ պայքար
Ֆինանսական
GLT - ի ֆինանսական խորհրդատվական ծառայությունները ընդգրկում են առաջարկների համապարփակ փաթեթ, որը հարմարեցված է բիզնեսների բազմատեսակ կարիքների բավարարմանը: Կենտրոնանալով ճշգրտության և ռազմավարական ընկալումների վրա՝ մեր ֆինանսական խորհրդատվական ծառայությունները հնարավորություն են տալիս կազմակերպություններին կայացնել տեղեկացված ֆինանսական որոշումներ, ճիշտ կողմնորոշվել կարգավորող դաշտերում և վստահորեն իրականացնել իրենց կորպորատիվ նպատակները:

 • Կորպորատիվ ֆինանսական խորհրդատվություն
 • Միաձուլումներ և ձեռքբերումներ
 • Բիզնեսի գնահատում
 • Ֆինանսական համապատասխանություն
 • Ֆորենզիկ
 • Ֆինանսական մոդելավորում
 • ՖՀՄՍ խորհրդատվություն
Մասնավոր սեկտոր
Մենք օգնում ենք մասնավոր հաճախորդներին հասցնել իրենց բիզնեսը նոր մակարդակի՝ առաջարկելով հարկային ծառայություններ, ֆինանսական ուղղորդում, հետևելով իրավական պահանջներին և կանոնակարգերին, բացահայտելով, գնահատելով և կառավարելով ռիսկերը և աջակցելով հաճախորդներին արդյունավետ և ռազմավարական կերպով կառավարելու իրենց աշխատուժը: Մեր մասնագետներն ունեն արդյունաբերության և շուկայի վերաբերյալ հարուստ գիտելիքներ, ինչպես նաև համաշխարհային ցանց, որը թույլ է տալիս մեզ լուծել բիզնես մարտահրավերները, որոնք հատուկ են այս ձեռնարկություններին:
Ռիսկերի խորհրդատվություն
GLT – ի ռիսկերի խորհրդատվության ծառայությունները ներառում են լուծումների համապարփակ փաթեթ, որը նախատեսված է կազմակերպություններին օգնելու բացահայտել, գնահատել և կառավարել ռիսկերը: Մեր մասնագետները համագործակցում են հաճախորդների հետ, որպեսզի մշակեն ռիսկերի կառավարման համակարգեր և կիրառեն արդյունավետ ռազմավարություններ՝ երաշխավորելով, որ կազմակերպությունները կկարողանան հաղթահարել մարտահրավերներն ու անորոշությունները, միաժամանակ պաշտպանելով իրենց ֆինանսները և ընդհանուր բիզնես նպատակները:

 • Իրավական ռիսկ
 • Ֆինանսական ռիսկ
 • Գործառնական ռիսկ
 • Կիբեր ռիսկ